Thế Cờ Tướng Giang Hồ Khổng Minh Tá Tiễn

Thế cờ giang hồ Khổng Minh tá tiễn

Câu chuyện về thế cờ này tương truyền:  Khổng Minh mượn tiễn,  lợi dụng tình thế thời tiết sương mù để lấy tiễn của Tào Tháo. Sau đó lại sử dụng 10 vạn mũi tên lấy được bắn lại quân tào, khiến quân tào thua thảm bại.

Trong thế cờ giang hồ, những ván cờ đều có liên tưởng đến những câu chuyện điển tích thuở xưa nhằm khơi gợi đúng tinh thần của cờ tướng, tàn bạo, mãnh liệt. Vì thế không ít người nhìn nhận ván cờ biến hóa này là một ván cờ thắng thua, mà thực chất chỉ là ván cờ hòa.

 

Thế cờ này không tạo ra sát cục cho bất cứ bên nào như thế Tiểu Xa mã, chỉ cần 2 bên đánh đúng và không phạm một sai lầm nào có thể dẫn đến một thế cờ hòa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Play Xiangqi Vietnam

Chơi cờ Tướng Việt Nam

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: